Fotenie krojaSkôr než začneme nahrávať fotky a vôbec fotiť, treba si uvedomiť skutočnosť, že na to,

aby boli naše fotografie užitočné, treba kroje odfotiť tak, aby na nich bolo vidieť strih,

celkový pohľad na krojovú súčiastku a detaily výšivky.

 

Odporúča sa fotiť napr. na tráve kde dobre vyniknú temer všetky kroje, pretože ich

farebnosť je väčšinou iná ako zelená :) Tiež sa odporúča fotiť za pekného dňa

bez blesku, ktorý zbytočne skresľuje farby. 

 

Ďalšia skutočnosť, ktorú hodno spomenúť, je tá, že sa zameriavame na kroje autentické,

teda pôvodné, ktoré sa v minulosti bežne nosili a doteraz sa zachovali.  Aby bolo rozumieť, nie vyrobené pre folklórne súbory, alebo iné "inštitúcie".  Preto

sem budeme(te) pridávať len fotografie takých krojov. Keď by predsa išlo o novo-ušitý kroj, musí byť presne podľa originálu, strih, výšivka, aj látka,  inak

bude z fotogalérie vymazaný. Ide len o to aby sa prípadné detaily z týchto krojov ich novým šitím podľa vzorov nestrácali.  Ako príklad uvediem veľmi

zlú "napodobeninu" kroja... taký sem ani nedávajte :)

 

                           

 

Tak, a môžeme začať :) Najprv vytvoríme novú galériu dediny(pokiaľ ešte neexistuje) a potom do nej pridáme fotky.  Aby bol vo fotkách poriadok, treba im

dávať príslušné názvy. Napr. Rejdová-kacabajka, Hubina-košeľa, s tým že keď k jednej košeli máme 4 fotky, tak budú postupne nazvané, Hubina-košeľa1,

Hubina-košeľa2 atď. Všetko je popísané v návodoch :)

 

 

Malý "fotonávod" dobrých fotiek si môžete prezrieť nižšie. Príjemné fotenie sa praje :) 

 

 

 

1) Pohľad spredu
 

 

2) Detail spredu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Strih, vnútro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Detail rukáva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 5) Pohľad zozadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 september 26, 2011