MyšlienkaCieľom tejto stránky je urobiť prehľad slovenských krojov pre rôzne účely. Jednak pre tých, ktorí majú záujem 

si dať ušiť kroj, ale nevedia ako vyzerá originál a odkiaľ vziať vzor, a jednak pre tých ktorí majú záujem

si prezrieť alebo naštudovať ako vyzerá kroj, z tej-ktorej dediny.  Je totiž veľmi ťažké dopracovať sa k fotkám

originálneho kroja, tobôž k detailnejším záberom strihu, či výšivky. Preto je táto stránka koncipovaná tak, aby

každý, kto sa zaregistruje, mohol pridávať svoje vlastné fotky, zadeliť ich do správnej kategórie(dediny),

a tým pomohol aj ostatným ľuďom, ktorí si môžu tieto fotografie prezrieť. Preto budem rád, keď vy,

ktorí máte možnosť nafotiť originálny kroj z ktorejkoľvek dediny prispejete do našej "krojárne" aj svojím dielom.

 

Za vašu ochotu vám vopred vyjadrujem vďaku. 

 

1 september 20, 2011